Locație: Universitatea “Victor Babeș” de Medicină și Farmacie,
Piața Eftimie Murgu, nr. 2A, Timisoara
Secretariatul Departamentului de studii masterale, camera 47

Număr de participanți: 30

Taxa de înscriere: 10 000 Ron / an

Durata: 2 ani

Numărul de credite: 60/an (120 în total)
O taxă administrativă se adiționeaza prețului intial, in valoare de 250 – 300 de lei

Concursul de admitere se compune din:
Interviu cu fiecare candidat.
Vor fi analizate:
a. motivarea alegerii acestui program de masterat, pe baza preocupărilor ulterioare în domeniu
(de exemplu: lucrări de licență, de disertație, de doctorat într-un domeniu similar),
b. Competența de comunicare lingvistică (limba engleză), pe o temă științifică propusă de
candidat (de exemplu, de la teza de licență a candidatului sau teza de doctorat).

 

Condiții pentru înregistrare concurs: Pentru concursul de admitere al masteratului se pot
înregistra – cetățeni români și străini, absolvenți cu diplomă de licență sau cu orice
correspondent al acesteia, indiferent de numărul de ani de studii, de institut și de anul în care
candidatul a obținut diploma de licență sau corespondentul acesteia.

Contact:
www.umft.ro – sectiunea “Studii Masterale”

http://www.umft.ro/studii-masterale

E-mail: masterat@umft.ro
emdola.ro@gmail.com
Tel.: 0040256/295157
0040752206703